Upphovsrätt

Ytterligare juridisk information

För noggrannhet, fullständighet och aktualitet av innehållet, reproducerad data, fakta mm kan vi inte ta något ansvar trots största omsorg vid skapandet av sidorna. Dessutom är vi inte ansvariga för innehållet på sidor som vi inte har någon påverkan på. Vi är inte skyldiga att övervaka information från tredje part eller undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag är inte opåverkade. En skyldighet i detta avseende är emellertid endast möjlig från det datum då kunskap om en viss överträdelse är känd. Vid anmälan av sådana överträdelser kommer innehåll som kan påverkas att tas bort omedelbart.

När det gäller länkar till andra leverantörers webbplatser finns det ingen påverkan på innehållet. Av denna anledning kan ingen garanti och ansvar antas för detta (utländska) innehåll. Den respektive leverantören eller operatören på sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen för eventuella lagöverträdelser och identifierbara överträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid länkpunkten. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkreta bevis på en överträdelse. Vid anmälan om överträdelser av sådana länkar avlägsnas omedelbart.

Det är viktigt för oss att påpeka att någon typ av nätverksbaserad kommunikation och informationsbehandling har inneboende säkerhetsrisker och att fullständigt skydd mot störningar från tredje part inte är möjligt.

Användningen av kontaktuppgifter som utgivits av tredje part för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial enligt förpliktelsen / sekretesspolicy är härmed uttryckligen utesluten. Sidans operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. spam-e-post.


Författare:

Layout
Christof Uhlmann

Texter
Petra Uhlmann, Christine Westphal, Thorsten Glowalla, Christof Uhlmann

Webauthoring / TYPO3-Integration
Ben Robinson

Foton
Christine Westphal, Hugo, Sophie Morawetz, Manfred Mayer, Miriam Kathke, Henning Pommèe, Georg Uhlmann, Stefan Schneider, Christof Uhlmann